วิสัยทัศน์

"เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในจังหวัดขอนแก่นที่มีคุณภาพ  มุ่งสู่สุขภาวะแบบยั่งยืน"

 

การประกาศเจตนารมณ์

“ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคนสาธารณสุขไม่โกง”

ของโรงพยาบาลชนบท

 


 

วัน เช้า
8.30-12.00
บ่าย
13.00-16.00
วันจันทร์

วางแผนครอบครัว
ตรวจมะเร็งเต้านม
ตรวจมะเร็งปากมดลูก

เยี่ยมบ้าน
วันอังคาร

คลีนิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 0-5 ปี
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เด็ก 0-5 ปี

คลีนิกคัดกรองตรวจวินิจฉัย
มะเร็งท่อน้ำดี

วันพุธ

คลีนิกฝากครรภ์(High risk)
ฝากครรภ์รายใหม่

คลีนิกฝากครรภ์(High risk)
ฝากครรภ์รายใหม่

วันพฤหัสบดี

คลีนิกฝากครรภ์(Low risk)
ฝากครรภ์รายเก่า

คลีนิกฝากครรภ์(Low risk)
ฝากครรภ์รายเก่า
เยี่ยมบ้าน

วันศุกร์

กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
(หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์)
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
(หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์)

เยี่ยมบ้าน


 

ลำดับ วันทำการ เวลาให้บริการ คลีนิกโรค
1. วันจันทร์,พุธ,ศุกร์ 16.30 น.-20.30 น. แพทย์แผนไทย
2. วันพุธ 16.30 น.-20.30 น. ทันตกรรม
3. วันเสาร์ 16.30 น.-20.30 น. แพทย์แผนไทย, ทันตกรรม

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ