ติดต่อเรา

 โรงพยาบาลชนบท 231 หมู่ 11 ต.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180


 Call Center ของโรงพยาบาล 043-286440 และ 043-286084 ตลอด 24 ชั่วโมง!


 เบอร์โทรสาร 043-286441 ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 สายด่วนที่ห้องฉุกเฉิน 1669